Privacy

AVG Verklaring

BELANGRIJKE veranderingen in de privacywetgeving
Met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25 mei 2018 moeten we erop toezien dat u zich kunt vinden in de manier waarop we met u communiceren. We hebben nu verschillende categorieën* die de basis vormen van onze cliëntencommunicatie dus we kunnen nauwkeurig afstemmen wat we u wel en niet sturen.
Legitieme bedrijfsbelangen
·       Vaccinatieherinneringen
·       Herinneringen voor een parasietenbehandeling
·       Afspraakherinneringen
·       Herinneringen voor een gezondheidscheck
·       Herinneringen in het kader van het Dier en Zorg Plan
·       Beoordelingen en onderzoeken
Deze categorieën beschouwen we als 'legitieme bedrijfsbelangen'. Dit betekent dat we vinden dat deze zeer belangrijk zijn bij het leveren van de best mogelijke zorg aan u en uw huisdier.
Marketingcategorieën
·       Advies over de praktijk/huisdierverzorging
·       Aanbiedingen en acties
Via deze 'marketingcategorieën' krijgt u de nieuwste aanbiedingen en acties met betrekking tot uw huisdier en de praktijk. Voor ieder van de bovenstaande categorieën kunt u ervoor kiezen om via sms, e-mail of brief (of een combinatie van alle drie), of helemaal niet benaderd te worden.
Hoe kan ik mijn communicatie-instellingen beoordelen en wijzigen? Voor vragen over uw communicatie-instellingen kunt u contact opnemen met de administratie van de praktijk (persoonlijk of telefonisch), zij zullen deze dan meteen aanpassen. Indien u in de toekomst van gedachten verandert kunnen we deze instellingen opnieuw wijzigen. *Categorieën zijn gebaseerd op onze meest voorkomende categorieën en kunnen per individuele praktijk variëren. Vraag bij de administratie om meer informatie.
Evidensia Nederland | Burgemeester Verderlaan 15F, 3544AD Utrecht avg@evidensia.nl

Privacyverklaring voor klanten

Evidensia Dierenklinieken B.V. / Evidensia NL Dierenklinieken B.V. / Dierenartsenpraktijk Wijkersloot ("wij") stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en respecteren.
In dit beleid staat de grondslag waarop wij eventuele persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt verwerken. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze opvattingen en werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze verwerken, te begrijpen. Door onze praktijken in te zetten voor veterinaire diensten of onze website te bezoeken, aanvaardt u de in dit beleid beschreven werkwijzen en stemt u hiermee in.
Voor het doel van de Algemene verordening gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke Evidensia Nederland B.V., gevestigd te 3544 AD Utrecht aan de Burgemeester Verderlaan 15F.
Gegevenscategorieën die wij kunnen gebruiken.
Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:
·       uw naam;
·       uw adres;
·       uw e-mailadres;
·       uw telefoonnummer;
·       uw financiële gegevens, zoals bank- en verzekeringsgegevens;
·       uw geslacht.
·       Gegevens die u ons verstrekt. U kunt ons gegevens over uzelf verstrekken door formulieren in te vullen op onze website of door telefonisch, per e-mail, persoonlijk in een praktijk of spreekkamer of op andere wijze met ons te communiceren. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt als u ons inzet voor het verlenen van de diensten die zijn beschreven in onze Algemene voorwaarden, als u zich aanmeldt om onze website te gebruiken, als u zich inschrijft voor onze diensten, als u deelneemt aan discussiefora of andere social-mediafuncties op onze website, als u deelneemt aan een wedstrijd, aanbieding of onderzoek en als u met onze website een probleem meldt.
·       Gegevens die wij over u verzamelen. Voor elk bezoek aan onze website kunnen wij automatisch de volgende gegevens verzamelen:
o   technische gegevens, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) dat is gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser-invoegtoepassingtypen en -versies, besturingssysteem en platform;
o   gegevens over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators-clickstream (URL) naar, via en vanaf onze website (met inbegrip van datum en tijdstip); paginaresponstijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, gegevens over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methodes die worden gebruikt om de pagina te verlaten en eventuele telefoonnummers die worden gebruikt om ons kantoor te bellen;
o   gegevens over de browser (type, versie, schermgrootte, etc.), basisgegevens over de gebruiker (IP-adres, taal, tijdzone) en gegevens met daarin muisbewegingen, klikken, scrollen en toetsaanslagen worden naar Hotjar verzonden. Er worden geen persoonsgegevens verzonden en er worden nooit gegevens gedeeld door verschillende websites. Het script maakt geen gebruik van cookies van derden. Er worden geen gegevens gedeeld met derden, met uitzondering van zeer samengevatte gegevens die zijn verzameld met alle Hotjar-accounts, d.w.z. gedeeld gebruik van browsers, gemiddelde schermgrootten, etc. Toetsaanslagen van wachtwoordvelden en velden die als “gevoelig” gemarkeerd zijn, worden nooit opgeslagen of via het netwerk verzonden.
o   Gegevens die wij van andere bronnen ontvangen. Wij kunnen gegevens over u ontvangen als u een van de andere door ons beheerde websites of door ons verleende diensten gebruikt.
Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:
·       uw naam;
·       uw adres;
·       uw e-mailadres;
·       uw telefoonnummer;
·       uw financiële gegevens, zoals bank- en verzekeringsgegevens;
·       uw geslacht.
In dit geval hebben wij u er op het moment dat wij de gegevens verzamelden van in kennis gesteld dat deze intern kunnen worden gedeeld en kunnen worden gecombineerd met gegevens die op deze website worden verzameld. Bovendien werken wij nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers voor technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van statistieken, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) en kunnen wij van hen gegevens over u ontvangen. Wij kunnen ook gegevens over u ontvangen als uw huisdier door een andere praktijk naar ons is doorverwezen.
Hoe wij uw gegevens gebruiken.
Wij verwerken uw gegevens om de diensten te verlenen en de producten te leveren die worden gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden. Onze rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens valt in een van de volgende categorieën:
·       om ons in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten voor het verlenen van diensten;
·       om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen te dienen, zoals het verwerken van een betaling of om u een vaccinatieherinnering te sturen;
·       als wij uw toestemming hebben, zoals voor marketing doeleinden (zie de specifieke AVG verklaring voor meer details).
Wij kunnen de hierboven gedefinieerde gegevens over u met bepaalde derden delen, om ons in staat te stellen de in onze Algemene voorwaarden gedefinieerde producten en diensten te leveren en verlenen. Dit zijn onder andere betalingsverwerkers, verzekeraars, incassobureaus, verwijzingen naar andere dierenartsen of specialistische klinieken en laboratoria of andere dienstverleners die ons helpen bij het verlenen van de diensten voor uw huisdier.
Wij bewaren gegevens over u zolang wij een gerechtvaardigd zakelijk belang hebben om dit te doen. Hierna worden uw gegevens indien mogelijk veilig vernietigd of in ieder geval geanonimiseerd als vernietiging technisch onmogelijk is.
Uw gegevens beveiligen
Wij begrijpen hoe belangrijk het is om uw gegevens veilig te bewaren en wij gebruiken een aantal technische en organisatorische maatregelen om hiervoor te zorgen. Wij staan inzage van uw gegevens uitsluitend toe aan personen die hier een gerechtvaardigd zakelijk belang bij hebben, met inachtneming van strikte vertrouwelijkheid. Wij beschikken over processen om potentiële inbreuken op de informatiebeveiliging af te handelen, waaronder communicatie naar u en onze toezichthouders als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Uw rechten
Uit hoofde van de AVG hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:
·       recht op behoorlijke verwerking van uw gegevens door ons: wij moeten duidelijk en transparant zijn over wat wij met uw gegevens doen;
·       recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of bij te werken of te verzoeken dat wij stoppen met de verwerking hiervan of dat wij deze wissen. Neem om deze rechten uit te oefenen contact op via uw praktijk;
·       recht om u af te melden voor marketingcommunicatie; raadpleeg de AVG verklaring om te zien hoe u dit kunt doen en welke communicatiecategorieën wij gebruiken;
·       recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken als wij ons op uw toestemming verlaten om uw gegevens te verwerken;
·       recht om te klagen over de verzameling en verwerking van uw gegevens door ons; dit kunt u via de volgende link doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
Als u contact met ons opneemt om een van deze rechten uit te oefenen, kunnen wij u om gegevens vragen om uw identiteit te bevestigen en te controleren of uw verzoek geldig is.
U kunt contact met ons opnemen via de administratie van de praktijk.

Cookiebeleid

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van de overige gebruikers van onze website. Zo kunnen we u een betere online ervaring bieden als u onze website bezoekt en kunnen we onze website verder verbeteren. Meer informatie over de cookies die we gebruiken en de doelen waarvoor ze worden gebruikt vindt u in dit Cookiesbeleid.
Gebruik van de gegevens
We gebruiken de gegevens die we over u hebben op de volgende manieren:
·       Gegevens die u aan ons verstrekt. We gebruiken deze gegevens:
o   om aan onze verplichtingen te voldoen die zijn voortgekomen uit contracten die we met u hebben gesloten en om u de informatie, producten en diensten te verschaffen die u van ons vraagt;
o   om u te voorzien van informatie over artikelen of diensten waarvan we denken dat u hierin bent geïnteresseerd of geselecteerde derden toestemming geven om dit te doen. Indien u een nieuwe bezoeker bent en in die gevallen waarin wij geselecteerde derden toestaan om uw gegevens te gebruiken, nemen wij (of zij) langs elektronische weg contact met u op indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of uw gegevens aan derden doorgeven voor marketingdoeleinden, kruist u dan s.v.p. het juiste vakje aan op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen (het contactformulier of het registratieformulier zoals dat in de praktijk gebruikt wordt);
o   om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
o   om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte wijze wordt getoond voor u en uw computer.
·       Gegevens die we over u verzamelen. We gebruiken deze gegevens:
o   om onze website te beheren en voor interne operaties met inbegrip van het oplossen van problemen, data-analyse, toetsing, research, statistische en onderzoeksdoeleinden;
o   om onze website te verbeteren en om te bewerkstelligen dat de inhoud op de meest efficiënte wijze wordt getoond voor u en uw computer;
o   om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve mogelijkheden van onze dienstverlening, wanneer u dat wenst;
o   als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden;
o   om de doeltreffendheid te meten van advertenties die we aan u of anderen tonen en om u relevante advertenties aan te bieden;
o   om voorstellen en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze website over artikelen en diensten die voor u interessant zijn.
·       Gegevens die we van andere bronnen ontvangen. We kunnen deze gegevens combineren met andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt en de informatie die we over u verzamelen. We kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken voor de doeleinden zoals bovenstaand beschreven (afhankelijk van het soort gegevens dat we ontvangen).
Het openbaar maken van uw gegevens
We kunnen uw persoonsgegevens delen met elk lid van onze groep, namelijk onze dochtermaatschappijen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochtermaatschappijen.
We kunnen uw gegevens delen met geselecteerde derden inclusief:
·       Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat we met u of hen hebben afgesloten.
·       Adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om gerichter advertenties aan u en anderen te tonen. We geven geen gegevens aan onze adverteerders over identificeerbare personen maar bieden hun samengestelde gegevens over onze gebruikers. We kunnen dergelijke samengestelde gegevens ook gebruiken om adverteerders te ondersteunen bij het bereiken van hun doelgroep. We kunnen de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld gebruiken om tegemoet te komen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertentie aan die doelgroep te tonen.
·       Analytics en zoekmachine-providers die ons ondersteunen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website.
We kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken:
·       Indien wij  een bedrijf of bedrijfsmiddelen aankopen of verkopen in welk geval wij uw persoonsgegevens mogen verstrekken aan de potentiële verkoper of koper van dat bedrijf of die bedrijfsmiddelen.
·       Indien van Evidensia Dierenklinieken B.V. / Evidensia NL Dierenklinieken
B.V. en de bij haar aangesloten klinieken vrijwel al haar bedrijfsmiddelen worden gekocht door een derde partij in welk geval persoonsgegevens van haar klanten deel uitmaken van de over te dragen bedrijfsmiddelen.
·       Indien we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te bekrachtigen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Evidensia Dierenklinieken B.V. / Evidensia NL Dierenklinieken B.V./ haar aangesloten klinieken of anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en risicoverlaging bij kredietverstrekking.
Waar slaan we uw persoonsgegevens op?
De gegevens die we over u hebben verzameld kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeelsleden buiten de EER die voor ons of één van onze leveranciers werkzaam zijn. Deze personeelsleden kunnen zich onder meer bezighouden met het leveren van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken gaat u akkoord met deze manier van overdracht, opslag of verwerking. Evidensia Dierenklinieken B.V.
/ Evidensia NL Dierenklinieken B.V./aangesloten klinieken neemt alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.
Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze veilige servers. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze website bent u zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van dit wachtwoord. We vragen u dit wachtwoord met niemand te delen.
Helaas is de verzending van gegevens via het internet niet geheel veilig. Alhoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website zijn verzonden niet garanderen. Het verzenden van gegevens is voor uw eigen risico. Zodra we uw gegevens
hebben ontvangen maken we gebruik van strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
Uw rechten
U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. We zullen u (alvorens we uw gegevens verzamelen) informeren of we van plan zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we uw informatie voor dergelijke doeleinden bekend willen maken aan een derde partij. U kunt gebruikmaken van uw recht om dergelijke verwerking van uw gegevens te voorkomen door bepaalde vakjes aan te kruisen op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt uw recht ook op ieder moment uitoefenen door contact op te nemen via de praktijkadministratie.
Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Indien u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid. Raadpleeg het beleid van de desbetreffende website voordat u persoonsgegevens verstrekt.
Toegang tot informatie
De privacy wetgeving geeft u het recht van toegang tot gegevens die van u worden bewaard. Uw recht van toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor een verzoek tot toegang kunnen we een bedrag in rekening brengen als tegemoetkoming voor onze kosten om u de informatie te verstrekken die we over u hebben.
Wijzigingen in ons privacybeleid
Indien wij in de toekomst wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid publiceren wij die wijzigingen op deze pagina en zo nodig wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. Bezoekt u s.v.p. deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van updates of wijzigingen in ons privacybeleid.
Contact
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u richten aan:
Evidensia Nederland B.V. Burgemeester Verderlaan 15F 3544 AD Utrecht Email: avg@evidensia.nl
Ons cookiebeleid
Het is van groot belang voor het goed functioneren van onze website dat we een tekstbestand genaamd 'cookie' in de browserbestanden van uw computer kunnen plaatsen wanneer u de website bezoekt. De cookie kan worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De informatie die we via de cookies verzamelen is niet-persoonsgebonden informatie. Het staat u altijd vrij om de cookies te weigeren indien uw browser dit toestaat maar sommige delen van onze website kunnen daardoor niet goed werken.
We zullen derden niet toestaan om cookies te plaatsen op onze website. Sommige derden plaatsen cookies op andere sites die ons helpen om onze dienstverlening te verbeteren. Zoals de meeste bedrijven gebruiken we bijvoorbeeld Google Analytics om uw gebruik van onze website te analyseren.